Stichting Liefdevolle Handen
Maatschappelijke Begeleiding en Opvang voor vrouwen
Flash Intro
De oprichting
Doelgroep van de organisatie
Het werk en de werkers van Liefdevolle Handen
Foto Album
Steun ons
Nieuws & Activiteiten
Gastenboek
Contact
Deeltijdse opvang en begeleiding
Fulltime opvang en begeleiding
Outreach
Online begeleiding
Het programma
Voorlichting en preventie
Samenwerking
Voorlichting en preventie
Onze preventie-activiteiten hebben tot doel de gezondheid te bevorderen en gezondheidsrisico's te beperken.
Onze Voorlichting & Preventie richt zich zowel op de algemene bevolking
als op specifieke groepen en individuen die meer risico lopen op het ontwikkelen van verslavingsgedrag en HIV infectie.

De preventie-activiteiten zijn ook gericht op individuen die
in meer of mindere mate middelen gebruiken, zonder dat er sprake is van verslavingsproblemen. Het doel van de activiteiten is kennisvermeerdering,
risicobeperking en versterking van copingvaardigheden, vroegsignalering en gedragsverandering te weeg brengen.


In onze voorlichting en preventie richten wij ons naast onze doelgroep
ook op jongeren (kind en jeugd) in de leeftijdsklasse 4 t/m 11 jaar en 12 t/m 25 jaar.
Deze  zijn jongeren die nog zitten in de bloei van hun leven,
zowel zij die de school nog bezoeken als zij die zich buiten de schoolbanken bevinden.
De reden waarom wij gekozen hebben om te beginnen bij kinderen
in de leeftijsklasse 4 t/m 11 jaar, is de leeftijd waar de kinderen het
beste gevormd kunnen worden. Hoe eerder wij beginnen  met de voorlichting,
dit betere resultaten zal voortbrengen.