Bestuur van Liefdevolle Handen

Bestuur van Liefdevolle Handen

 

Het bestuur van Liefdevolle Handen is opgebouwd uit:

 

·         Denise Y. Blinker-Warnert (vootzitter)

·         Shakunteladebie Ramadin- Chotkan (ondervoorzitter)

·         Svenja F. Bromet (secretaris)

·         Sabitrie L. Boedjawan-Kodan (penningmeester)

·         Priscilla J. Calor (2e penningmeester en com. Public relation)

·         Reumel-Brunst  Conchita (2e secretaris)

·         Chandrakala Fearber- Sewlal (lid)  

De voorzitter (ervaring en achtergrond)

 

Mevrouw Denise Blinker-Warnert is voorzitter tevens oprichter van de stichting en heeft 10 jaar ervaring in de verslavingzorg onder mannen. Verder is ze reeds 5 jaar buddy van personen die leven met HIV en heeft binnen de hulpverlening diverse trainingen gevolgd. Ze is dit werk onder de vrouwen begonnen vanwege een diepe bewogenheid voor de doelgroep en ze vaker met vrouwen geconfronteerd werd met problemen van velerlei aard.

 

 

Powered by Cheukez Productions