De oprichting

Liefdevolle Handen is officieel opgericht op 21 december 2009 ten kantore
van het Notariaat Manna. Het bestuur bestaat uit zeven personen allen vrouwen.
Dit bestuur wordt met advies bijgestaan door een adviesraad
bestaande uit vijf personen; vier vrouwen en 1 man.
Liefdevolle Handen biedt voltijdse en deeltijdse opvang en begeleiding.


Powered by Cheukez Productions