Deeltijdse opvang en begeleiding

Het deeltijdse programma verschilt in menig opzicht van het voltijdse programma.
Deze vorm van begeleiding is in de eerste plaats bedoeld voor clienten
die op de één of andere reden niet direct of helemaal niet opgevangen worden.
Concreet betekent dit dat clienten die het moeilijk hebben om opgevangen
te worden, tijdelijk (variërend van 3 tot 9 maanden)  begeleid worden met als doel vakgerichte trainingen te volgen en begeleiding te krijgen op verschillende gebieden.
De clienten worden hierbij begeleid door een individuele coach,
krijgen een ruim aanbod van groeps- en individuele cursussen en krijgen een op maat ontwikkeld vormingsprogramma, in nauwe samenwerking met een netwerk
van diensten en voorzieningen.

Powered by Cheukez Productions