Doelstelling

Doelstelling

Stichting Liefdevolle Handen stelt zich ten doel het begeleiden en opvangen
van vrouwen met psychosociale en maatschappelijke problemen in
het algemeen en die van sekswerkers en verslaafden in het bijzonder.

Powered by Cheukez Productions