Fulltime opvang en begeleiding

Het programma richt zich op verslaafde vrouwen en
vrouwen met sociaal maatschappelijke problemen.
De begeleiding zal zowel in groeps verband als individueel geschieden.
De problemen en noden van de vrouw zullen individueel bekeken worden.
Hierin zal sturing gegeven worden om de vrouw te leren
zich weerbaar te maken voor situaties die zij meemaakten in
de dagelijkse omgang van het leven. De nadruk zal sterk gelegd
worden op het aanleren van vaardigheden om zelfstandig oplossingen
aan te dragen en keuzen maken.

Powered by Cheukez Productions