Het werk en de werkers van Liefdevolle Handen

Werkers van Liefdevolle Handen

Liefdevolle Handen telt 11 medewerkers  4 vaste medewerkers en 7 vrijwilligers n.l:

-       4 maatschappelijk werkers

-       2 agogische werkers

-       3 sociaal werkers

-       1 verpleegkundige

-       1 psycholoog

Powered by Cheukez Productions