Misie

Wij gaan ervan uit dat universele normen en waarden voor een ieder zijn en zullen ons beijveren vanuit deze normen en waarden vrouwen die vanwege psychosociale en maatschappelijke problemen niet goed kunnen functioneren, te begeleiden en te helpen inzicht te krijgen in hun problemen  zodat zij tot een bevredigend en zinvol leven kunnen komen, waarin zij op een gezonde manier kunnen omgaan met hun problemen en weer optimaal te functioneren in de maatschappij.

Powered by Cheukez Productions