Online begeleiding

Online aanbod, hulpverlening via internet is een goede aanvulling op het
standaard aanbod van de maatschappelijke zorg die wij bieden.
Deze vorm van hulp kan meer mensen bereiken, de kwaliteit vergroten
en kosten besparen. Er zijn verschillende vormen van online aanbod,
zoals, kortdurende interventies en ondersteuning en intensieve
internetbegeleiding. Afhankelijk van de aard en ernst van de problemen,
zijn verschillende stappen mogelijk. De hulp kan volledig lopen via internet,
maar internet kan ook een opstap zijn voor het reguliere aanbod of
ingezet worden als onderdeel van een behandeling of als nazorg.


De  gewenste situatie van de cliënt zal uitgangspunt vormen van de onlinebegeleiding. Voordelen van onlinehulpverlening voor de client zijn:

  1. geen wachtlijsten - geen reistijden - geen reiskosten – de cliënt blijft anoniem en komt geen bekenden tegen
  2. de cliënt wordt niet afgeleid door de therapeut of omgeving – de cliënt kan rustig nadenken over zijn situatie.

Powered by Cheukez Productions