Steun ons


Donaties welkom!

Stichting Liefdevolle Handen is een organisatie van vrijwilligers. De financiele middelen komen uit de begeleidingskosten van de clienten, donaties van individuen uit de samenleving en donaties afkomstig vanuit het bedrijfsleven. Wij willen ook dankzeggen aan alle sponsoren en donateurs voor hun bijdrage en steun in welke vorm dan ook geboden in het jaar 2010.

Wilt u ons steunen middels een donatie? Dan kunt u hier doneren.
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken, op DSB-banknummer SRD 74.58.738 / EURO 74.58.746, ten name van de Stichting Liefdevolle Handen. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw ondersteuning!

Wilt u ook een donatie doen in materiele vorm of wenst u meer informatie?
Neem dan gelijk contact met ons op!


Powered by Cheukez Productions