Visie

Met de grondgedachte dat de mens waardevol is, willen wij vrouwen
ongeacht hun huidskleur, etniciteit, geloofsovertuiging en sociale
achtergrond helpen naar een beter leven.

Powered by Cheukez Productions